Pozor na změnu placení daně z nabytí nemovitých věcí

zpět na výpis článků
Ilustrační obrázek k článku: Pozor na změnu placení daně z nabytí nemovitých věcí

Romana Havelková autor: archiv R.H.

Chystáte se kupovat či prodávat nemovitost? Pak byste měli mít na mysli, že od letošního listopadu nově platí daň z nabytí nemovitých věcí (dříve daň z převodu nemovitosti) kupující

Podle doposud platných právních předpisů byla daň z nabytí nemovitých věcí daní, kde poplatníkem byl prodávající a pro kupujícího platil institut ručitelství. Smluvní strany se však mohly v kupní smlouvě dohodnout a poplatníkem mohl být kupující (nabyvatel). Již delší dobu očekávaná změna zákonného opatření senátu byla po podpisu prezidenta v srpnu vyhlášena jako nový zákon s účinností od 1. listopadu 2016. Nejvýraznější změnou je právě sjednocení osoby poplatníka daně na nabyvatele (kupujícího) a odstranění možnosti volby a ručitelství.

 

Jaký je důvod změny právních předpisů?

Důvodem by mělo být odstranění problémů, které v praxi s možností volby vznikaly, a také sjednocení postupů s většinou členských států Evropské Unie. V neposlední řadě se bude jednat o jistější vymahatelnost u kupujícího, který se právě stal vlastníkem nemovitosti.

Jaká bude výše daně?

To, co naopak zůstalo beze změny, je právě výše daně – přestože se v průběhu schvalování novely objevily názory, že by daň mohla být snížena na 3 % nebo dokonce zrušena, zůstala nakonec v původní výši 4 %. Platí se z nabývací hodnoty nemovitosti – porovnává se kupní cena, popřípadě 75 % ceny zjištěné na základě vypracování znaleckého posudku, který může být nahrazen u některých typů prodejů tzv. směrnou hodnotou, tedy cenou stanovenou ministerstvem financí na základě dodaných podrobností ohledně nemovitosti. Základem daně je cena, která v porovnání vyjde jako vyšší – v praxi tvoří daňový základ u valné většiny prodejů kupní cena.

Jaké jsou další změny?

Změny se dotkly také například upřesnění předmětu daně - nově se daň platí i za prodloužení doby, na kterou je zřízeno právo stavby.

U směny nemovitostí došlo ke zjednodušení výpočtu základu daně - nepřihlíží se již k ceně pozbývané nemovitosti, ale porovnává se cena případného doplatku za nabývanou nemovitost versus 100 % směrné hodnoty nebo ceny zjištěné.

Dále byla povolena možnost použití směrné hodnoty také pro pozemek, na kterém se nachází náletové dřeviny nebo živý plot, což ušetří kupujícím peníze za zpracování znaleckého  posudku.

Co se týká osvobození od daně pro první úplatné převody nových staveb, tam došlo k vyloučení osvobození u rozestavěných (nedokončených) staveb a bytových jednotek, nově tedy vznikla daňová povinnost.

Jak vypadá současná situace?

Situace ohledně změn v platbách daně z nabytí nemovitých věcí byla už od začátku tohoto roku nepřehledná jak pro odborníky na trhu s nemovitostmi, tak obzvlášť pro laickou veřejnost – původně měl nový zákon platit od ledna, následně se hovořilo o dubnu a nakonec nabývá účinnosti od 1. listopadu – pro řadu kupujících to znamenalo nejistotu, zda dohodnutá kupní cena nebude vyšší, než předpokládali. Proto většina dobrých realitních kanceláří reagovala na tento stav již při uzavírání rezervací, kde bylo jasně deklarováno, zda bude kupní cena po změně právních předpisů o daň snížena nebo jestli má kupující počítat s případným navýšením pořizovacích nákladů o výši daně.

Rozhodným dnem je den vzniku vlastnického práva k nemovitosti – u prodeje se jedná o datum podání návrhu na vklad na katastr nemovitostí – v říjnu musí tedy prodeje probíhat s obezřetností – veškerá smluvní dokumentace včetně bankovních úvěrů před a po účinnosti nového zákona se liší, ale věřím, že přechod na nový systém proběhne hladce.

autor článku: Kateřina Pechmannová

 

archiv zpráv

22.12.2016

PF 2017