Novela stavebního zákona

zpět na výpis článků
Ilustrační obrázek k článku: Novela stavebního zákona

Novela stavebního zákona ulehčí život malým i větším stavebníkům autor: foto iDNES.cz

Stavební zákon čeká v příštím roce novelizace a změny by měly potěšit jak menší, tak větší stavebníky. V plánu je odstranění zbytečného papírování i rozšíření typů staveb, na které již nebude nutné stavební povolení.

Kratší lhůty i zrušení povinnosti žádat o stavební povolení

Asi každý, kdo prošel procesem vyřizování stavebního povolování, potvrdí, že se nejedná o proces právě jednoduchý. Tato skutečnost je hlavním důvodem plánované novely stavebního zákona, která by měla značně zjednodušit nutnou administrativu a odstranit i některá aktuální omezení.

Jednou z plánovaných změn je zavedení koordinovaného řízení, které spojí územní a stavební řízení do jednoho koordinovaného povolení. Zároveň bude do tohoto řízení integrováno i posouzení vlivů na životní prostředí, což přispěje ke zefektivnění přípravy a realizaci staveb. Podle Ministerstva pro místní rozvoj by tak došlo ke zkrácení stavebního řízení minimálně o osm až deset měsíců.

Další změny pocítí zejména menší stavitelé

Nově by měla být umožněna svépomocná výstavba u všech typů rodinných domků, což je v současné právní úpravě omezeno pouze na stavby o rozloze do 150 m². Na stavbu rodinného domu by navíc mělo stačit jen ohlášení stavby namísto získání stavebního povolení. Hlavním přínosem této změny by bylo podstatné zrychlení celého procesu z několika měsíců na maximálně 30 dnů. Některé menší stavby, jako jsou bazény či skleníky, bude dokonce možné postavit i bez ohlášení nebo stavebního povolení. Došlo by tak ke zrušení aktuálního omezení, které předkládá, že taková stavba může být o maximální rozloze 40 m² a výšce do 5 metrů.

Na změny si počkáme do roku 2017

Novela zákona měla původně platit již od poloviny letošního roku. V meziresortním připomínkovém řízení ale Ministerstvo pro místní rozvoj obdrželo 1779 připomínek, ze kterých bylo 1450 označeno za zásadní.

Následné projednávání je tak důvodem ke zpoždění celého procesu novelizace. Důkazem toho, o jak složitou změnu zákona se jedná je i fakt, že krom samotné úpravy stavebního zákona, je navrhována úprava dalších 35 souvisejících zákonů.

Podle ministryně pro místní rozvoj Karly Šlechtové by měla změna nabýt účinnosti nejpozději v druhé polovině roku 2017. Zároveň ale dodává, že ambicí ministerstva je, aby se tak stalo již k 1. lednu 2017. O tom, jak jsou tyto ambice reálné, napoví výsledek dalšího jednání, které je v plánu na konci srpna.

Zdroje: Deník Metro (11.8.2016), www.mmr.cz, stavba.tzb-info.cz, www.denik.cz

 

 

archiv zpráv

22.12.2016

PF 2017