Nezapomeňte na daň z nemovitosti


pokud jste v roce 2019 koupili, prodali, zdědili či dostali nemovitost darem příp. jste upravili vaši nemovitost tak, že výrazněji změnila parametry, musíte do 31. ledna 2020 podat daňové přiznání k DANI Z NEMOVITÝCH VĚCÍ.

S vyplněním daňové přiznání Vám pomohou na FÚ nebo jej můžete vyplnit elektronicky na www.daneelektronicky.cz

Kde podat:

  • v rámci jednoho kraje, a podáváte-li daňové přiznání poprvé, pak na nejbližším územním pracovišti FÚ ve vašem bydlišti (zde bude uložen váš spis a zde hlásíte případné další změny)
  • vlastníte-li více nemovitostí v témže kraji, platíte je společnou platbou.
  • vlastníte-li nemovitosti ve více krajích, musíte podat daňové přiznání na příslušném ÚP FÚ v každém kraji zvlášť.

 

Jak podat:

osobně, poštou nebo elektronicky (automaticky ty subjekty, které mají zřízenou datovou schránku)

Jak uhradit:

  • složenkou zaslanou FÚ
  • SIPEM
  • na základě zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí na e-mail (tato služba je  na vyžádání, žádost naleznete na www.financnisprava.cz/cs/dane/dane/dan-z-nemovitych-veci/dzn-Zasilani-udaju-pro-placeni-dane-emailem

 

Doporučujeme vám hlídat si termín a včas podat daňové přiznání. V opačném případě se vystavujete pokutě.