Hypotéky v novém kabátě

zpět na výpis článků
Ilustrační obrázek k článku: Hypotéky v novém kabátě

ilustrační foto autor: Martin Vorel, Libreshot

Nový spotřebitelský zákon aneb hypotéky v novém kabátě

 

Od 1. prosince 2016 vstoupil v účinnost nový zákon 257/2016Sb., o spotřebitelském úvěru.

Zákon mění podmínky uzavírání i splácení spotřebitelských úvěrů. Jeho cílem je jednoznačně větší ochrana spotřebitele. Co tedy konkrétně daný zákon přináší pro financování bydlení?

Bonita až na prvním místě!

Poskytovatel hypotečního úvěru, nově spotřebitelského úvěru na bydlení, je ze zákona povinen provést detailní posouzení finanční situace klienta, porovnat výši jeho příjmů a výdajů, informací o splácení stávajících dluhů apod. Pro poskytovatele to znamená větší  administrativní zátěž a náklady. Pokud by však poskytovatel tak neučinil, může se klient následně dovolávat neplatnosti smlouvy a to až tři roky od jejího podpisu.

Další novinkou je tzv. poskytnutí rady čili činnosti nad rámec běžného zprostředkování a poskytnutí úvěru. Pokud banka příp. její zprostředkovatelský subjekt poskytnou klientovi radu, musí tak učinit písemně.

V případě předčasného splacení spotřebitelského úvěru pak platí pro nově uzavřené smlouvy a smlouvy, kterým vyprší fixace po 1.12.2016, možnost splacení až 25% úvěru bez jakýchkoliv sankcí či poplatků a to v měsíci před výročím smlouvy. Toto procento se u bank doposud lišilo, zákon nyní stanoví pro všechny banky stejná pravidla.

Zároveň je možné předčasně splatit i celý spotřebitelský úvěr na bydlení v souvislosti s prodejem nemovitosti, která byla hypotečním úvěrem financována či použita jako zajištění. Úvěr v tomto případě musí být sjednán na dobu delší než 2 roky. Banka si bude moci naúčtovat pouze účelně vynaložené náklady a to do maximální výše 1 % z předčasně splacené části, maximálně však 50 000 Kč.

Větší břímě zodpovědnosti je nyní na straně bank jakožto poskytovatelích. Vzhledem k přísnějším podmínkám pro získání spotřebitelského úvěru na bydlení je možné, že se  sníží úspěšnost samotných žadatelů.

Výše uvedené faktory vedly v praxi  k mírnému růstu úrokových sazeb. Díky konkurenčnímu prostředí mezi bankami se však neočekává v  blízké době žádný dramatický scénář.

 

ENERGON reality

 

archiv zpráv

22.12.2016

PF 2017